Altarimaali konserveerimise aruanne

EKA maali konserveerimise stuudio juhataja, kunstimälestiste konserveerimise õppesuuna juht BA ja MA õppekavadel, maalikonservaator Merike Kallas on koostanud väga põhjaliku ja põneva töö “EELK Jõhvi Mihkli kiriku altarimaali konserveerimistööde aruanne” (2021).

Postituste rubriigid