Õpetaja emer Peeter Kaldur


Õpetaja emer Peeter Kaldur teenis Jõhvi Mihkli kogudust alates 1. detsembrist 1980.a kuni 31.05.2024.a.

Kolmainupühal, 26. mail 2024 toimus Jõhvi Mihkli kirikus pidulik emerituuri siirdumise tänujumalateenistus, kus teenisid peapiiskop Urmas Viilma ja õp Peeter Kaldur. Osalesid Narva ja Peipsiveere Piiskop Laatsarus, Jõhvi õigeusu ülempreester Andrei Suslov, Jõhvi Metodisti kiriku pastor Artur Põld, õp emer Avo Kiir, Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson, diakonid Herki Talen ja Heinar Roosimägi. Kokku osales tänujumalateenistusel üle 140 inimese, pärast jumalateenistust oli kaetud kohvi- ja suupistelaud kirikuaias. Oli õnnistusterohke päev! Soovime õp emer Peeter Kaldurile mõnusat pensionipõlve, rohket Jumala õnnistust ning tugevat tervist!

Peeter Kaldur on õppinud Kohtla-Järve I Keskkoolis. Ristitud ja konfirmeeritud 1974. aastal Jõhvi koguduses. Aastal 1972 lõpetanud Nõo Keskkooli, õppinud TRÜ- s matemaatikat. Aastatel 1975 – 1980 õppinud Usuteaduse Instituudis, mille lõpetas 1980. a (dipl). Praktikaaja läbis Saarde koguduses prof Elmar Salumaa juures. Ordineeritud aseõpetajaks 22.02.1978. a. Teeninud Palamuse ja Laiuse kogudusi. Õpetaja õigused antud 23.04.1980. 1988/1989. õppeaastal täiendanud end Saksamaal Erlangeni Ülikoolis. Alates 1980. a Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja, olles seega üks vähestest vaimulikest, kes on jäänud ustavaks ühele kogudusele ja paikkonnale.

Teenistuskäik: Laiuse õpetaja ja Palamuse hooldajaõpetaja 1978–1980, Jõhvi õp al 1980, Iisaku h-õp 1981–1988, Pühajõe h-õp 1990–1993, al 2008, Narva Aleksandri h-õp 1993–1997, al 2014, Narva-Jõesuu h-õp 1993–1997,  2014-2017, Viru-Jaakobi ja Tudu h-õp 1994–1997, Peterburi Jaani h-õp 1998–2004.

Viru praostkonna praost aastatel 1992–1995, 2011–2015. Konsistooriumi assessor 1989–1992. Kirikukogu liige 1987, 1990–1995, 1997–2009, 2011-2015. Agendakomisjoni liige 1982–1990, välissuhete nõukogu liige 1992–1993,1999-2015, õpetuskomisjoni liige 2006–2010 ja majandusnõukogu liige 2014-2017. Luterliku Maailmaliidu projektkomisjoni liige 1990–1997, Euroopa Kirikute Konverentsi keskkomitee liige 2009–2013. EELK delegaat Luterliku Maailmaliidu assambleel (Curitiba 1990, Hongkong 1997) ja Euroopa Kirikute Konverentsi assambleel (Graz 1997, Trondheim 2003, Lyon 2009) ning EKNi vaatleja Kirikute Maailmanõukogu assambleel (Harare 1998). Olnud EELK esindaja Eesti Kirikute Nõukogus ja Euroopa Kirikute komisjoni Elu ja Töö koordineerimiskomitee liige.

Narva Aleksandri Suurkiriku taastamise algataja, osales fondi loomises. Organiseeris Narva Aleksandri Väikese Kiriku kapitaalremondi (1992). Osales EELK Pühajõe kiriku ja koguduse taastamisel (1989), aitas kaasa 2009. aastal Pühajõe koguduse maja taastamisele. Peterburi Jaani kiriku taastamise algataja, olnud aastaid Peterburi Jaani koguduse ja Moskva Elisabethi koguduse õpetaja. On mitmetel kordadel pühitsenud Venemaale küüditatute või mobiliseeritute haudu nii Norilskis, Igarkas, Arhangelski oblastis ning Kingissepas ning mälestanud kaugel kodumaast surnud eestlasi.

Tänu heale saksa-, inglise-, soome- ja vene keele oskusele on esindanud Eesti Kirikut erinevatel ametireisidel ja koosolekutel, olles viibinud enam kui 40 riigis. Peeter Kaldur on töötanud õppejõuna EELK Usuteaduse Instituudis ning olnud mitmete tulevaste vaimulike praktika juhendaja.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Kongressi saadik, Jõhvi linnavolikogu liige 1994–1998, Ida-Viru maavanema nõunik 1997–2004, olnud Ontika Koolituskeskuse ja Ontika Arendus-Koolituskeskuse juhataja. Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi. Õpetaja Peeter Kaldurit on aastate jooksul autasustatud erinevatetunnusmärkidega (medalitega):


Theodor Heussi medal (1995)
Maarjamaa Altari ordeni III klass (2003)
Narva Aleksandri koguduse teeneterist (2004)
EELK aukiri 2004
Ida-Viru Maakonna teenetemärk (2006)
Saksa Sõjahaudade Hooldeliidu Theodor Heussi medal (2006)
Valgetähe IV klassi orden (2007)
EELK Teeneteristi III järk (2007)
EELK Kuldrist (2008)
Saksa Sõjahaudade Liidu teenetemedal (2010)
Saksa Sõjahaudade Hooldeliidu tunnusmedal koos nõelaga (2011)
Jõhvi valla aukodanik (2012)
EELK Teeneteristi II järk (2013)
Koguduse kaastöölise kuldne märk ja tänukiri (2022)

https://johvi.eelk.ee/wp-content/uploads/2024/05/Koguduse-ajaleht-2024.pdf


Postituste rubriigid