Meeskond

Jõhvi Mihkli koguduse nõukogu on 20- liikmeline
(valitud koguduse täiskogu koosolekul 28.03 – 4.04.2021):
Milvi-Maria Arus
Ilmar Aun
Urmas Edovald
Jaak Eelmets
Ermine Ein
Koidu Juuram
Svetlana Kekiševa
Laidi Kivist
Anneli Lein
Hele-Mall Lüüde
Ivika Maidre
Rein Merirand
Elsa Oshur
Inge Papp
Lembit Prits
Aivo Raud
Malle-Maie Salumets
Arvid Siilak
Andrei Zavatski
Ulvi Vilumets
Koguduse hooldajaõpetaja Ulvar Kullerkupp kuulub nõukogusse ameti poolest.
Nõukogu liikmete asemikud:
Jane Trel

Jõhvi Mihkli koguduse juhatusse kuuluvad
(valitud koguduse nõukogu koosolekul 16.05.2021):
Aivo Raud (juhatuse esimees)
Arvid Siilak (juhatuse aseesimees)
Urmas Edovald
Anneli Lein
Ivika Maidre
Lembit Prits
Koguduse hooldajaõpetaja Ulvar Kullerkupp kuulub juhatusse ameti poolest.

Koguduse revisjonikomisjon on 3- liikmeline
(valitud koguduse nõukogu koosolekul 16.05.2021):
Milvi-Maria Arus (revisjonikomisjoni esimees)
Ilmar Aun (revisjonikomisjoni sekretär)
Hele-Mall Lüüde

30.06.2022 lahkus igavikuteele kauaaegne koguduse nõukogu liige Arne Lüüde. Igavene mälestus!
31.12.2021 lahkus igavikuteele kauaaegne koguduse nõukogu ja revisjonikomisjoni liige ning kunagine juhatuse esimees Arved Jõgisoo. Igavene mälestus!

Revisjonikomisjon on alates 1.01.2022 3- liikmeline (kuni uute otsusteni), nõukogu liikmeks sai senine asemik Inge Papp. Alates 1.07.2022 sai nõukogu liikmeks senine asemik Malle-Maie Salumets.

Sinodisaadikud ja asemik
(valitud koguduse nõukogu koosolekul 16.05.2021):
Jaak Eelmets
Anneli Lein
Sinodisaadikute asemik:
Ivika Maidre

Koguduse hooldajaõpetaja Ulvar Kullerkupp
Organist, ansambli juht Svetlana Verenitš
Assistent-arhivaar Anneli Lein
Kirikumees Jaak Eelmets
Perenaine-kirikuteenija
Pühapäevase kirikukohvi eest vastutaja Airi Karja
Ansambli vanem Andrei Zavatski
Lastetöötegija ja kindluskiriku muuseumi giid Reet Kaldur
Asendusorganist Inna Badina
Orelimuusika pooltundide korraldaja Erika Jefimova
Kirikut hoiavad avatuna (1.05 – 30.09): Elsa Oshur, Laidi Kivist, Valentina Lek, Liia Leemets, Silvi-Gustel Juul, Airi Karja, Koidu Juuram, Ermine Ein.
Pühapäevaseid lektsioone loevad: Jaak Eelmets ja Elsa Oshur.

14.06.2022 lahkus igavikuteele kauaaegne koguduse liige ja kirikuvalves käinud Aili Lein. Igavene mälestus!

Koguduse hooldajaõpetaja Ulvar Kullerkupp

Koguduse õpetaja emer Peeter Kaldur
Organist, ansambli juht Svetlana Verenitš
Assistent-arhivaar Anneli Lein
Kirikumees Jaak Eelmets
Kirikukohvi eest vastutaja Airi Karja
Ansambli vanem Andrei Zavatski
Asendusorganist Inna Badina
Orelimuusika pooltundide korraldaja Erika Jefimova
Lastetöötegija ja kindluskiriku muuseumi giid Reet Kaldur (foto Illuka Kool)
Koguduse juhatuse liikmed ja töötegijad motivatsioonikoolitusel Helsingis, 2013 (korraldaja EXITraining)
Koguduse juhatuse liikmed ja töötegijad motivatsioonikoolitusel Gotlandil, 2017 (korraldaja EXITraning)

Postituste rubriigid