Jumalateenistused

Jumalateenistused 
Koguduse ja seeläbi kogu kristliku Kiriku keskmeks ja südameks on jumalateenistus, eeskätt armulauaga jumalateenistus. Regulaarselt armulauda pühitsedes järgib kogudus oma Issanda käsku ja tõotust, mille Ta andis pühal õhtusöömaajal, kui Ta ütles: Tehke seda minu mälestuseks! Jumalateenistusele kui liturgiale (kreeka k leitourgia – ühine, avalik töö või teenimine) on iseloomulik dialoog – Jumala ja koguduse vastastikune kohtumine. Sõna jumalateenistus on ka ise kõnekalt kahetähenduslik. Jumalateenistus tähendab nii Jumala poolt inimese teenimist kui ka inimesepoolset Jumala teenimist. Inimesed teenivad Jumalat oma tänu ja armastusega, Jumal inimesi neile andestades ja nendega kõneldes. Koguduse liikmed on Püha Õhtusöömaaja kaudu Jumalaga ja kaaskristlastega osaduses, usaldades end Jumala hoole ja kaitse alla.

Jumalateenistused algavad meie kirikus pühapäeviti kell 15 ja kestavad umbes poolteist tundi. Jumalateenistuse kord Jõhvi kirikus on pikka aega püsinud traditsioonilisena (aastate jooksul on lisandunud mõned muudatused) ning peetakse vastavalt vana Agenda korrale. Kõikidel jumalateenistustel peetakse umbes 5 minuti pikkust pihikõnet, kogudus pihiks altari ette enam ei tule. Ka armulaua pühitsemistalituse ajal on inimesed kirikusaalis oma kohtadel. Loomulikuks on kolme lektsiooni pidamine ja graduaallaulu laulmine. Jumalateenistustest võtab keskmiselt osa 12 – 15 inimest, suurtel pühadel kuni paarsada. Kasutatakse ja lauldakse praktiliselt kõiki lauluraamatu laule. Ilmikud loevad lektsioone, koguvad kotikorjandust ja valvavad üldise korra järele jumalateenistustel. Armulaud on igal pühapäevasel ja kirikupüha jumalateenistusel, armulaual osaleb 75 % kirikulistest. Igal pühapäeval ja kirikupühal toimub kirikus kotikorjandus. Igaks jumalateenistuseks on koguduse sekretär ja õpetaja koostanud teadete lehed, kus on kirjas laulunumbrid, jutluse kirjakoht ja lektsioonid. Toredaks traditsiooniks on saanud koguduse liikmete õnnitlemine sünnipäevade puhul ja neile tervituslaulu laulmine. Kogudus osaleb EELK Uue Lauluraamatu koostamise programmis (on liitunud katsekoguduste programmiga), oleme kasutanud uusi jõululaululehti ja kannatusaja laululehti.

Enne jumalateenistust on võimalik süüdata küünlaalustel eest- ja tänupalveküünlaid või süüdata küünal lahkunute mälestuseks (valida on vastavalt soovile teeküünalde ja jõuluküünalde vahel). Kõikide küsimuste korral võib kirikus pöörduda kirikuteenija poole.

Kuna ingeri-soome kogudus on vähenenud, toimuvad soomekeelsed jumalateenistused umbes 4 korda aastas (vastavalt kokkuleppele).

Väljaspool kirikut toimuvad jumalateenistused veel Jõhvi Hoolekodus ja Alutaguse (Mäetaguse) Hooldekodus. Enne jõule toimuvad jumalateenistused ka teistes kohalikes hooldekodudes (sh Sillamäel).

Pikaajaliseks toredaks traditsiooniks on saanud 1. Advendiküünalde süütamised Jõhvis, Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas, Kohtla-Järvel Järve linnaosas ning Kohtla-Nõmmel. 2020. aastal toimus advendiküünla süütamine ka Jõhvi Hooldekodu maja ees.

Surnuaiapüha jumalateenistused toimuvad Jõhvi ja Mäetaguse kalmistutel.

Armulauast võivad meie kirikus osa saada leeritatud luterlased ja ka nende koguduste liikmed, kellega EELK on armulauaosaduses (anglikaanid, metodistid jt). Uue kirikuseaduse järgi piisab armulauale tulekuks ka ainult sellest, kui inimene on ristitud, kuid samas teadlik armulaua olemusest. Kui Sa ei saa veel armulauda vastu võtta, aga tahaksid siiski tulla koos teistega altari ette, siis pane altari ees põlvitades parem käsi oma südame kohale. Vaimulik ei ulata Sulle siis armulaua-andisid, vaid õnnistab Sind. Ka lapsed võivad tulla ja vastu võtta õnnistuse. Ristitud lapsele, kellele vanemad on selgeks teinud armulaua olemuse, võib vaimulikult paluda armulaua jagamist. Sel juhul jagatakse lastele armulaualeiba.

Kui koguduse liikme tervis ei võimalda üles altari juurde minna (meie kirikus on trepiastmed), tuleb õpetaja vajadusel armulauda ka alla kirikusaali jagama.

Postituste rubriigid