Töötegijad

Koguduse hooldajaõpetaja on alates 31. maist 2024 Ulvar Kullerkupp. Sündinud 22. juunil 1966. a Kiviõlis. Ristitud ja konfirmeeritud 2004 Nõmme Rahu koguduses. Ordineeritud diakoniks 08.03.2020, preestriks 29.05.2023.

Hariduskäik: Püssi Keskkool 1984. EELK Usuteaduse Instituut 2016–2019, EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar (Lüganuse) 2022/2023.

Teenistuskäik: EELK Narva Maarja koguduse diakon 2020–2021, EELK Lüganuse Ristija Johannese koguduse diakon 2021–2023, EELK Lüganuse Ristija Johanese koguduse õpetaja alates 2023, Viru-Nigula koguduse hooldajaõpetaja alates 2023, EELK Jõhvi Mihkli koguduse hooldajaõpetaja alates 2024, EELK Pühajõe Maarja koguduse hooldajaõpetaja alates 2024.


Koguduse organist ja ansambli juht Svetlana Verenitš (end Kekiševa) on teeninud kogudust alates 1. septembrist 1993. aastast.

Svetlana Verenitš on ristitud Kuremäe kloostris 1992. aastal ning konfirmeeritud Jõhvi Mihkli kirikus 2008. aastal. Ta on lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klaveri erialal (1993) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirikumuusika erialal (2005, prof Andres Uibo). Aastatel 1994-2000 õppis EELK Usuteaduse Instituudis kirikumuusika osakonnas dirigeerimist Maie Kivita ja orelit Piret Aidulo juures. Alates 2001. aastast on Svetlana Verenitš töötanud Ahtme Kunstide Koolis klaveri- ja oreliõpetajana ja alates 1.02.2007 Ahtme Kunstide Kooli direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal ning poistekoori kontsertmeistina. S. Verenitš on võtnud osa erinevatest meistrikursustest ja on korduvalt osalenud erinevate projektide elluviimisel. Ta on esinenud organistina ja koorijuhina mitmel pool Eestis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Viimastel aastatel tegutseb aktiivselt erinevates ansamblikoosseisudes. Koos kitarrist Jelena Ossipovaga on esinenud mitmeid kordi Peterburi Jaani kirikus Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Alates 2009. aastast on ta korraldanud kolmel korral rahvusvahelist orelifestivali. On teinud koostööd tuntud interpreetidega: Kristi Mühling (kannel), Maria Veretenina (sopran), Jelena Ossipova (kitarr), Tuuliki Jürjo (orel), Kirill Ogorodnikov (kitarr). Tema klaveri- ja oreliõpilased on saavutanud mitmesugustel rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel auhinnalisi kohti.

Alates 2021. aastast koguduse nõukogu liige.
2015. aastal autasustatud „ Aasta õpetaja 2015“ tiitliga, EELK Aukiri 2017, koguduse kaastöölise kuldne märk ja tänukiri 2022.

Koguduse assistent-arhivaar Anneli Lein on teeninud kogudust alates 1. septembrist 1990. aastast.

Anneli Lein on ristitud ja konfirmeeritud Jõhvi Mihkli kirikus 1989. aastal. Osalenud koguduse laulukoori töös. Lõpetanud 1990. aastal Jõhvi I Keskkooli. 13.12.1989 Koolidevahelise ÕTK raames lõpetanud masinakirja ja kaasaegse asjaajamise alused, omistatud 2. järgu masinakirja kvalifikatsioon. Osalenud Piibliõpe kursustel Võsul (1989 – 1990). Osalenud EELK Usuteaduse Instituudi õppetöös vabakuulajana aastatel 1990-1991. Aastal 1991 läbinud Helsingi Ülikooli korraldatud 15- nädalase “Üldise teoloogia põhikursused” Soomes, Kainuu Rahvaülikoolis. Aastal 1993 läbinud atesteerimise, vastavalt Riigi Kooliameti otsusele omab õigust õpetada põhikoolis usuõpetust. Aastatel 1991-1993 Usuteaduse Instituudi Pedagoogikaosakonna õpilane. Kursus jäi lõpetamata, kuna aastal 1993 astus õppima Tallinna Kergetööstustehnikumi asjaajamise ja arhiivinduse erialale. Lõpetas 1996. aastal, omistatud asjaajaja ja arhivaari kutse. 1992. aastal osales Tallinna Kergetööstustehnikumi ja AS Tilde korraldatud kursusel “Sekretäritöö algõpe.” Osalenud Eesti Juhi Abi tegevuses ja ühingu poolt korraldatud erinevatel kursustel, läbinud raamatupidamise algõppe koolituse (Ontika Arendus-Koolituskeskus), osalenud Atlanto Arenduse, Noraxi ja ATP koolitustel. Aastatel 1990-1995 oli koguduses pühapäevakooli õpetaja. Abistanud õpetajat Viru praostkonna ja Ontika Koolituskeskuse asjaajamistes. Aastal 2005 osales EELK korraldatud arhiivinduse koolitusel Soomes.

Aastal 2012 lõpetanud Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sekretäri eriala ja aastal 2013 samas juhiabi eriala. Õppinud aastatel 2013-2015 EELK Usuteaduse Instituudis kristliku kultuuriloo erialal, mille lõpetas cum laude (2015), omistati usuteaduse magistrikraad (kristlik kultuurilugu).

Aastast 1990 Jõhvi koguduse nõukogu ja juhatuse liige (2 perioodi ei osalenud juhatuse töös). Eesti Juhi Abi Ühingu liige, olnud Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige ning Ida-Virumaa piirkonna koordinaator ning juht. Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE liige. Praostkonna sinodisaadik.

Korraldanud kirikus erinevaid näitusi (Luther ja reformatsioon, Varik ja Hesse ning Kallas), organiseerinud ja juhtinud koguduse väljasõite ja ekskursioone, võtnud vastu ja olnud giid koguduse väliskülalistele (sõpruskogudustele Soomest, Rootsist, Inglismaalt ja Saksamaalt). Asendanud Jõhvi Muuseumi Seltsi töötajat muuseumisaali teenindajana. Aastal 2010 oli pidulik tänujumalateenistus, kus koos õp Kalduriga võis tähistada 20+30= 50 aasta teenimist Jõhvi koguduses (A. Leinil 20 ja õp Kalduril 30). Osales 2016. aastal EELK UI korraldatud reisil Saksamaale, Lutheri radadele. Aastast 2021 koostanud koguduse ajalehe ning 2021. aasta suvest on valmistanud koguduse kodulehte.

Lisaks eelpool nimetatule on osalenud (valikuliselt):
Eesti õigekeel ja hea stiil (Exittraining, 2009). Tartu Ülikooli koolitused: Konfliktijuhtimine (2011), Avalik esinemine (2011), Argumenteerimine (2015), Piibel Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana (2016), Hingehoid (2017). Osalenud EELK juhatuse esimeeste konverentsidel, Usuteaduse Instituudi ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud konverentsidel. MTÜ juhtide koolitus aastal 2012 (Juhatuse kompententsikeskus). Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse ja Juhi Abi Keskuse koolitused. Osalenud Koolituskorralduse Emakeelepäeval (2013). Koos juhatuse ja töötegijatega osalenud Motivatsioonikoolitusel Soomes (2013) ja Gotlandil (2017). Osalenud EELK Usuteaduse Instituudi koolitustel: Rühmaprotsessid ja juhtimine (2016), Jumala armu poolt vabastatud (2016 ja 2017), Hingehoid (2017), Varajane kristlus antiigi kontekstis (2018), aastal 2018 osalenud UI kirikumuusika osakonna koolitusel “Hääl ja meel”. Lisaks osalenud Jõhvi Muuseumi Seltsi korraldatud konverentsidel.

EELK Viru praostkonna tänukiri 2001, EELK Aukiri 2007, EELK Tänukiri 2017, koguduse kaastöölise kuldne märk ja tänukiri 2022.

Kirikumees Jaak Eelmets on teeninud kogudust alates 3. oktoobrist 2016. aastast.

Jaak Eelmets on ristitud 1953. aastal ja konfirmeeritud 1992. aastal Jõhvi Mihkli kirikus. Aastal 1976 lõpetanud cum laude Tallinna Tehnikaülikooli mäeinseneri eriala. Tõelise Jõhvi patrioodi, aktiivse fotograafi ja filmimehena on ta järjepidevalt töötanud Jõhvi linna heaks, kujundades positiivset mainet ka väljaspool maakonda. Aastakümneid osalenud Eesti Põlevkivi filmiklubi töös, samas päästes, säilitades ning taastades filme (annetanud 128 filmi ERM`i). Oma eeskujuga tekitanud paljudes noortes huvi fotograafia ja filmitöö vastu.  On aastakümneid jäädvustanud perekonnasündmusi – nii rõõmsaid kui ka kurbi, millest on kujunenud isiklik fotoarhiiv. Annetanud Eesti Rahvusmuuseumile oma fotokogu, mis koosnes 16 000 Toila valda ja Ida-Virumaa sündmusi aastatel 1980-1991 kajastavatest fotodest. Olnud erinevate näituste kuraator, osalenud paljudel harrastusfilmide festivalidel, on mitmete tõsielufilmide autor. Aastakümneid kajastas Virumaa sündmusi läbi kaamerasilma, olles Eesti Televisiooni operaator ning aastatel 2015 ja 2016 ka Eesti Televisiooni reporter. Olulisemad filmid: 1978 „Valgekiivrimehed“; „Unica-Bakuu“; „Toila muusikapäev“; „Perspektiiv“; 1979 „Suveunelmad“; 1980 „Piko“; 1982 „Väike paus“; 1985 „Kroonikapala“; 2004 „Moguci“; 2015 „412 lööki, dokumentaalfilm, 26“. Eraldi võib välja tuua 2015. aastal kaasautorluse filmile „Eesti asi“, mis räägib Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi haua otsimisest Venemaal ning tema säilmete toomisest Eestisse.

Koguduses on lai tööpõld: vajalikud remonttööd, saksa kalmistu hooldamine, Jõhvi kiriku ja koguduse maja ümbruse hooldamine, kaskede ja kuuskede ülespanek kirikus jpm. Juhib Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna poolt saadetud töötunde tegevaid inimesi.

Jõhvi koguduse nõukogu liige, praostkonna sinodisaadik, loeb pühapäevastel jumalateenistustel lektsioone. Teinud kauneid fotosid koguduse ajalehe ja kodulehekülje jaoks ning vajadusel erinevatel sündmustel.

Postituste rubriigid