Õpetajakandidaadi Merike Küti proovijutlus toimub 5.05

Kuna Jõhvi Mihkli koguduse kauaaegne õpetaja Peeter Kaldur siirdub emerituuri alates 31. maist 2024.a, kuulutati koguduse õpetaja ametikoht vakantseks. 12. aprillil andis peapiiskop Urmas Viilma õp Merike Kütile loa kandideerida Jõhvi Mihkli koguduse uueks õpetajaks.

Jõhvi Mihkli koguduse õpetajakandidaat Merike Kütt peab proovijutluse 5. mail.

Algusega kell 10 toimuval jumalateenistusel teenivad õp Peeter Kaldur ja õp Merike Kütt. Esinevad Sillamäe Kultuurikeskuse kooriansambli Lõoke laululapsed Valentina Sanchuki juhatusel. Kontsertmeister Galina Toffert.

Merike Kütt on sündinud 2. aprillil 1968.a Elva linnas. Ristitud ja konfirmeeritud 15.09.1990 Vigala kirikus. Ta on lõpetanud Nõo Keskkooli ja EELK Usuteaduse Instituudi ning omandanud usuteaduse magistrikraadi religioonipedagoogika erialal.

Pärast jumalateenistust toimub kirikukohv koguduse saalis ja vestlus uue õpetaja kandidaadiga. Vestluse järel toimub kinnine nõukogu koosolek, kus toimub uue õpetaja poolt/vastu hääletamine. Koosolekut juhatab Viru praost Tauno Toompuu.

Postituste rubriigid