Õp Peeter Kalduri jutlus 14.08

Apostel kirjutab: Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga“. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnu, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

                                                                                   1 Peetr 4, 7 – 11

Apostel Peetrus kirjutab rahulikult „Aga kõikide asjade lõpp on lähedal“, teades seejuures, et kõik asjad tähendavad  kõike seda, mis on meile armas, millesse oleme kiindunud nii materaalsete väärtuste osas kui ka meile kalliste inimeste poolest ning kõige selle poolest, millega oleme harjunud ja mida peame tähtsaks. Me kõik teame, et aegade lõpp peab tulema, aga kuna see tundub nii kaugel olevat, siis enamasti ei mõtle me selle peale, see tähendab, ei ole – nagu apostel ütleb „arukad ja kained palveteks“. Kuid Jeesus ütleb meile  „seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Jumala Poeg, vaid Jumal Isa üksi“. Jeesuse taastulemine ja maailma lõpp tuleb ettearvamatult ning ootamatult: „Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha; kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha“ Jeesus manitseb meid mitte olema hooletud või arvata, et selle tulemiseni on aega küll: „seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“ Jeesuse taastulemine oleks võinud sündida ammugi, kuid mina arvan, et seda pole olnud senini tingituna Jumala armastusest; ikka on neid, kes on just meelt parandamas ja Jumal ei taha, et hukka läheksid need, kes on kohe vastu võtmas Jumala andeksandvat armu ning muutmas oma hoiakuid Jumalale ja kaasinimestele meelepäraseks. Ja just sellepärast ei ole inimlikult võimalik ette kuulutada aegade lõppu ja Jeesuse Kristuse taastulemist. Apostel kutsub meid üles olema arukad ja kained palveks. Arukus tähendab siin mõtelda mille eest või kelle eest peame palvetama, et meie palve ei oleks tühine loba, vaid me kannaksime palves Jumala ette seda, mida tõeliselt peame oluliseks ja mida seega ka Jumal peab oluliseks ning kainus tähendab seda, et me palvetame täie tõsidusega, mitte ei loobi sõnu, vaid teame, et igal Jumala ette kantud sõnal ja mõttel, seega palvel on tähendus ja sisu.

Aga kõik palved peavad olema kantud püsivast armastusest ligimese vastu, olgu see sugulane, sõber, armastatu või kaasinimene, kes vajab Jumala ligiolekut. Armastus katab kinni pattude hulga. Sellepärast on kõige olulisem palvetada kõige pealt selle eest, et Jumal annaks meile armastust nii kaasinimeste vastu kui ka kõige eest mida näeme selles maailmas vale või ülekohtune olevat, ikka tähendab see loobumist isekusest ning enesekesksusest kõigis oma mõtetes, sõnades ja tegudes. Armastus katab kinni pattude hulga. Seetõttu on omakasupüüdlik armastada, kuna kõiki oma pattusid üles lugeda Jumala ees on võimatu, aga armastus katab nad kõik kinni, see tähendab kustutab ja muudab olematuks. Apostel manitseb meid igaüht teenima selle andega, mille ta on saanud Jumala käest. Me ei pea küsima, mida me oskame või suudame, vaid lihtsalt tegema, mis on Jumalale meelepärane ja pärast avastame, et oleme suutnud teha rohkem kui me arvasime ennast oskavat. Teiste inimest heaks teha Jumala armastuse tegusid on meile kõigile antud, nii nagu apostel seda ütleb: „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ Me ei pea küsima, mida me oskame, ammugi mitte kahtlema oma suutlikkuses, vaid lihtsalt tegema, küll Jumal ise annab meile õigeid tegusid, mida me senini ei osanud endale ettegi kujutada. Nii nagu halvad teod tulevad meie juures otsekui iseenesest, ilma et me neid oleks enne kavatsenud, hingevaenlane ahvatleb meid tegema neid, nõnda ka head teod tulevad otsekui iseenesest, kui me ennast Jumala omaks anname. Ja pärast me tunneme ennast väga hästi, sest me oleme võidu saanud kavalast kurjusest. Jumal on kõigiti austust saanud Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti.  Aamen.

Postituste rubriigid