Olete oodatud Paastumaarjapäeva jumalateenistusele 25.03 kell 10

Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäevaga 25. märtsil meenutatakse ingli kuulutust neitsi Maarjale, et ta saab Pühast Vaimust käima peale ja toob ilmale Jeesuse. Piiblis on sellest juttu Luuka evangeeliumi esimeses peatükis.

Ingel Gabrieli ilmumisest neitsi Maarjale ja tema Jeesuse sündimise kuulutusest tuleb ka püha ametlik nimetus ehk Issanda kuulutamise püha. Sarnaselt paljudele teistelegi Vana Testamendi isikutele annab Maarja end tervikuna Jumala käsutusse. Ta väljendab oma nõusolekut: «Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!»

Lisaks paastumaarjapäevale tähistatakse kirikus teisigi neitsi Maarjaga seotud pühasid ehk maarjapäevi. Et aga 25. märts on ainus maarjapäevadest, mis langeb paastuajale, märgitakse päeva nimes ära sõna paast. Siiski on paastumaarjapäev kiriku jaoks rõõmus püha ja hoolimata paastuajast on sel päeval liturgiline värv valge.

Issanda kuulutamise püha on peetud hiljemalt 7. sajandist.

Palugem: Kõigeväeline Jumal, Sina valisid Neitsi Maarja meie Päästja emaks. Täida meid oma armuga, et meiegi järgiksime meelsasti Sinu tahet. Kingi meie südamesse rõõmu sellest, et Sinu Poeg Jeesus Kristus on sündinud inimeseks ja päästnud meid surma ja patu meelevallast. Sinule olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti.

e-Kirik 25.03.2022

Postituste rubriigid