Jumalateenistused Suurel Nädalal

Paastumaarjapäeval, 25.03 kell 10 jumalateenistus armulauaga

kell 12 märtsiküüditamise 75. aastapäevale pühendatud palvus-tseremoonia küüditatute mälestuskivi juures Jõhvi mikros

Suurel Neljapäeval, 28.03 kell 11.45 Meie Isa Palve oikumeeniline lugemine kirikus, kirikukellade helistamine. Anname meie maa ja rahva Jumala kätte ning palume õnnistust, tervist ja rahu.

kell 12  jumalateenistus armulauaga

Suurel Reedel, 29.03 kell  8.30 Oikumeeniline Ristitee, kogunemine kindral Tõnissoni ausamba juures linnaväljakul, ühine ristitee mööda promenaadi, palvus Jõhvi Mihkli kirikus

kell 10 jumalateenistus armulauaga

kell 12 soomekeelne jumalateenistus armulauaga

Postituste rubriigid